FG-eksamen i innbruddsalarm: Påmeldingsfrist 15. desember

Husk påmeldingsfristen til vårens kurs som leder frem til FG-eksamen i innbruddsalarmanlegg. Tirsdag 15. desember er siste frist for vårsemesteret 2010. Kurset er et samarbeid med BI Forsikring. Nytt av året er en (ikke obligatorisk) samling 26. april 2010. Her vil det blant annet bli gjennomgått tidligere eksamensoppgaver, prosjektering og løsing av praktiske oppgaver. Samlingen arrangeres i samabeid med Krimalarm.

Les mer om FG-eksamen
Les mer om kurset og meld deg på via BIs nettsider