Rekordstore utbetalinger etter branner

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger etter branner ble rekordstore 4,75 milliarder kroner i 2008. Det utgjør en økning på hele 20,4 prosent sammenlignet med 2007. - Dette er en urovekkende økning. Erstatningsbeløpene har kommet opp i 1000 kroner pr. nordmann, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

For private boliger økte de samlede erstatningene med 25 prosent til 3,2 milliarder kroner. Det var 20 408 boligbranner i 2008 – 40 prosent økning i forhold til 2007.

Erstatninger for stor-branner - definert som erstatninger over fem millioner kroner – øker sterkt. For første gang utbetales det over to milliarder kroner i erstatning for denne typen branner.

Flere lynnedslag

Antall branner økte med 39 prosent til 23 836.

-  En viktig årsak til økningen i antall branner er at det var langt flere branner som følge av lyn-nedslag i 2008 enn i 2007, sier Osland.

Store lokale variasjoner

Erstatningsøkningen fra 2007 til 2008 er størst på Vestlandet med 59 prosent. Her er det særlig Hordaland som trekker opp med en vekst på hele 114 prosent. Det er en erstatningsvekst på 11 prosent på Sørlandet og 21 prosent på Østlandet. I Midt-Norge har det vært en erstatningsøkning på 4 prosent, mens det i Nord Norge har vært en økning på 11 prosent.

Foruten Hordaland var det fylkesvis størst vekst i erstatningene i Østfold og Oppland med henholdsvis 70 prosent og 51 prosent. I Aust Agder økte erstatningene med 43 prosent. I Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Vestfold var det derimot en erstatningsnedgang på om lag 13 prosent.

Skadeforebygging viktig

- Mange av brannene kunne vært unngått, eller skadeomfanget kunne vært langt mindre, med litt mer omtanke rundt bruken og vedlikeholdet av elektrisk utstyr, større forsiktighet i omgang med åpen ild og jevnlig kontroll av brannslukningsutstyr og røykvarslere, sier Osland.

Elektrisk årsak

56 prosent av alle boligbranner har enten elektrisk årsak, eller skjer som følge av feil bruk av elektrisk utstyr. - Vi har stadig flere elektriske apparater i boligen. Det gir flere steder hvor brannen kan starte. Når brannen først oppstår, sprer den seg langt raskere enn før, sier Osland.