Kameraovervåking – invitasjon til høring

Representanter fra vaktselskaper, leverandører, installasjonsbedrifter, Alarmgrossistenes forening og Norsk teknologi har laget forslag til en bransjespesifikasjon for kameraovervåkingsanlegg.

Bransjen inviteres til høring med høringsfrist 13. mars 2009.

Dokumentene henter du hos www.nelfo.no

Hensikten med denne bransjespesifikasjonen er å sikre en riktig teknisk kvalitet innenfor gjeldende regelverk gjennom å definere kompetanse til installasjonsbedriftene. Spesifikasjonen sikrer også at brukere får den nødvendige dokumentasjon.

Flere lover og forskrifter gir rammebetingelser for kameraovervåkingsanlegg; først og fremst regelverk knyttet til behandling av personopplysninger.

Bransjespesifikasjonen angir og ivaretar minimumskrav til selskaper og personer som prosjekterer,

installerer og drifter/vedlikeholder kameraovervåkingssystemer.

Se også artikkelen om kompetanse vedrørende kameraovervåking i Elmagasinet 10/2008.