44 prosent erstatningsvekst for villainnbrudd

Forsikringsselskapenes erstatningsutbetalinger for bolig- og hytteinnbrudd økte med 27 prosent fra 2007 til 2008, viser ny statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). For villainnbrudd var erstatningsøkningen på hele 43,8 prosent.

Samlede erstatningsutbetalinger for bolig- og hytteinnbrudd i 2008 ble nær 480 millioner kroner.
 
- Oppgangen i tyverier skyldes mer organisert kriminalitet fra Øst-Europa. Tyvene er profesjonelle, og det stjeles mer verdifulle gjenstander enn tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNH.

Erstatningsrekord
 
Det ble i 2008 registrert 29 435 innbrudd i norske boliger og hytter, noe som er en økning på 6 prosent. Innbruddstyvene har vært særlig aktive i villaområdene. Antall villainnbrudd økte med hele 16,6 prosent. Det var 8060 villainnbrudd i 2008 med en samlet erstatning på 156, 8 millioner. Dette er ny erstatningsrekord for villainnbrudd.

Antall villainnbrudd har likevel vært høyere tidligere. I toppåret 2002 var det 9923 villainnbrudd i Norge.

- Siden den gang har folk blitt langt flinkere til å sikre boligene sine med gode låser og alarmer. Det er likevel helt andre utfordringer en står overfor nå enn tidligere med mer profesjonelle innbruddstyver, sier Osland.

Dramatisk økning

Politiet i Oslo melder om en dramatisk økning i villainnbrudd i Oslo i den senere tid.

- Det er de såkalte innstigningstyverier som etter politiets meldinger står bak en del av økningen. Innstigning synes å skje i rom som ikke er dekket av innbruddsalarm, for eksempel rom i annen etasje og i soverom, sier Osland.

- Blir stadig frekkere
 
- Det er en ny trend at stadig flere av innbruddene skjer mens folk er hjemme. Innbruddstyvene har brutt en barrière og er frekkere nå enn før. Tyvene er for en stor grad omreisende og bruker tid på å spane før de slår til, sier Osland.
 
- Vel så viktig som tap av materielle verdier er at innbrudd oppleves som en psykisk belastning for den enkelte. Det er viktig å føle trygghet i eget hjem, sier Osland.

Problemer også i Sverige og Danmark

Data som FNH har innhentet fra våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige, viser at boliginnbrudd, og særlig villa-innbrudd, er et økende problem også i disse landene. I Danmark var 2008 det verste innbruddsåret noensinne med en økning i boliginnbrudd på 40 prosent i forhold til 2006. I Sverige økte antall villainnbrudd med 26 prosent i samme periode.