Hva er en lekkasjestopper?

Lekkasjestopper er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, med det for øye å stoppe en uønsket vannutstrømning. Lekkasjestoppere registrer lekkasje, og stenger automatisk vanntilførselen fra skadestedet.

Det finnes også lekkasjevarslere som føler fukt og varsler  vanligvis akustisk. En lekkasjevarsler tilfredsstiller ikke myndighetenes krav. Det er kun lekkasjestoppere som oppfyller myndighetenes krav.

Klikk her for å lese mer om bruk av lekkasjestoppere i SINTEF sin rapport.