Lekkasjestopper

Her finner du informasjon om FG-godkjente lekkasjestoppere

Lekkasjestopper

Finans Norge har etablert en godkjennelsesordning for lekkasjestoppere i samarbeid med forsikringsselskapene. Godkjennelsesordningen administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall...

FG-godkjente lekkasjestoppere

Hva er en lekkasjestopper?

Lekkasjestopper er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, med det for øye å stoppe en uønsket vannutstrømning. Lekkasjestoppere registrer lekkasje, og stenger automatisk vanntilførselen fra...