Publisert:

Lekkasjestopper

Finans Norge har etablert en godkjennelsesordning for lekkasjestoppere i samarbeid med forsikringsselskapene. Godkjennelsesordningen administreres av FG Skadeteknikk. Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader.

Vannskader er et stort problem både i antall og kroner. Hvert 8. minutt oppstår det en vannskade i norske boliger og hytter. I 2021 ble nesten 80 000 vannskader meldt inn fra private hus, leiligheter og hytter. Erstatningene utgjorde hele 3,4 milliarder kroner. Legger vi til skadene for næringslivet, utgjør dette nesten 2 milliarder til.

Forskrift og FG-regler

1. juli 2017 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) - TEK 17) til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Her stilles det nye krav til sikring av vanninstallasjoner i § 15-15, fjerde ledd.

Det vil bety at bruk av lekkasjestoppere vil bli løsningen for å ivareta myndighetenes krav. Ved bruk av en FG-godkjent automatisk lekkasjestopper vil man med sikkerhet vite at man oppfyller myndighetenes krav.

Regler for FG-godkjente lekkasjestoppere finner du nederst på siden.

FG-godkjente lekkasjestoppere

FG-attest for lekkasjestopper

FG-godkjente lekkasjestoppere

Hva er en lekkasjestopper?

Lekkasjestopper er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, med det for øye å stoppe en uønsket vannutstrømning. Lekkasjestoppere registrer lekkasje, og stenger automatisk vanntilførselen fra...