Fagstyre FG-innbrudd

  • Bjørn Skari (leder), If. Telefon 02400
  • Stefan Rasmussen, (nestleder), Codan. Telefon 06300
  • Pål Even Hansen, Tryg. Telefon 04040
  • Fred Nilsen, SpareBank 1. Telefon 21 02 50 50
  • Arild Tømte, Gjensidige. Telefon 03100
  • Geir Tofsrud, Eika Forsikring AS. Telefon 62 55 07 00

Medlemmer av prosjektstyre kan kontaktes om Arve Haug ikke er tilgjengelig.