Sikkerhetsskap

Sikkerhetsskap kan være godkjent etter følgende regler:

Alle sikkerhetsskap meg egenvekt under 150 kg skal forankres i henhold til fabrikantens spesifikasjoner. Den gamle regelen var 300 kg. For sikkerhetsskap til bruk i næring, skal skapet uansett vekt, forankres.