Liste 2 skap

Disse bestemmelser gjelder kun for slike skap som kan dokumenteres er kjøpt før 1.7.1978.
 
Se FG-530 for beløpsgrenser knyttet til Liste 2 skap.