Liste 1 skap

Disse bestemmelser gjelder kun for slike skap som kan dokumenteres er kjøpt før 1.7.1978.

 
Se FG-530 for beløpsgrenser knyttet til Liste 1 skap.