Deponeringsenheter og nattsafer

Beløpsbegrensninger

Deponeringsverdiskap etter EN 1143-2 har flere Grader. Avhengig av Grad, kan du oppbevare følgende pengesummer i kontanter, som angitt i tabellen under. For gull og edle stener, samt mer detaljer om beløpsbegrensninger, henviser vi til dokumentet "Bestemmelser for verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater og sikkerhetsskap"

For alle godkjente verdioppbevaringsenheter kan maksimal forsikringssum leses direkte ut for hvert enkelt skap ved å holde musepekeren over bokstavkoden.

Merk: Alle skap som er eksplosjonstestet, altså EX i betegnelsen bak sikkerhetsgraden, kan økes til neste beløpskategori (eksempel fra D til E).

Under kolonnen for Grade angis det enten en "D" eller en "N" noe som betyr følgende: D = Deponeringsenhet N = Nattsafe