Elektromekaniske sluttstykker

Elektromekaniske sluttstykker med omvendt funksjon er av produktstandarden, EN 14846, ikke mulig å få godkjent.