Elektromekaniske sluttstykker

Elektromekaniske sluttstykker med omvendt funskjon er av produktstandarden, EN 14846, ikke mulig å få godkjent.