Tåkesikring

Det er utarbeidet regelverk for innbruddsalarmanlegg der det brukes tåkesikring. Regelverket tar utgangspunkt i den europeiske normen EN 50131-8.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at en generator minimum må kunne fylle 150m3 innen 60 sekunder ved 1 meter sikt og innstillingene må være slik at  denne sikten bibeholdes i 10 minutter.