Boligalarmpakke

En boligalarmpakke er testet og godkjent som en komplett enhet innholdene alle nødvenige komponenter. En slik pakke kan ikke derfor ikke endre innhold uten en søknad til FG.

 
Regler for automatiske alarminnstallasjoner i boliger (kombialarm) av 1991 utgikk 5 år etter at CLC/TS 50131-3 for sentralapparater (2003) ble publisert. 
 
Boligalarmpakker godkjent etter ovennevnte regelverk er derfor kun godkjent for nye installasjoner frem til 31.07.08.