Alarmsendere

Alarmtransmisjonsutstyrets sikkerhetsgradering er avhengig av systemets konfigurasjon som batterikapasitet, kapsling, systemparametre osv. Klassifiseringen "sikkerhetsgrad" er derfor bare en føring for hvor høyt systemet kan graderes basert på transmisjonsparameteren "klasse".