Innbruddsalarmforetak

Forklaring til foretaksklasse

F1: Foretaksklasse 1 er godkjent for boliganlegg

F2: Foretaksklasse 2 er godkjent for boligalarmer og næringsalarmer

T: Godkjent for installering av tåkesystem