Innbruddsalarmforetak

Forklaring til foretaksklasse

F1 og F1 ny: Foretaksklassene er godkjent for prosjektering, installasjon og kontroll av boliganlegg

F2: Foretaksklassen er godkjent for prosjektering, installasjon og kontroll av bolig- og næringsanlegg

F2 ny: Foretaksklassen er godkjent for prosjektering, installasjon og kontroll av næringsanlegg

T: Godkjent for prosjektering, installasjon og kontroll av sikkerhetståkesystemer