Innbruddshemmende glass - Laminerte sikkerhetsruter

Bruk av laminerte sikkerhetsruter er en god måte for å forhindre inntrenging gjennom dør eller vindu. En forutsetning er at ruten er forsvarlig festet til karm. FG anbefaler at produsentens anvisninger følges. Der det ikke finnes, anbefales Glass og Fasadeforeningens veileder for montering av sikkerhetsruter som er utarbeidet i samarbeid med FG. I FGs sikkerhetsforskrift for næringslivet (B-kravene - FG-112:7) er det alltid krav til rutens innfesting.

FG-godkjente bedrifter som kan montere trygghetsruter finner du listeført på Glass og Fasadeforeningens hjemmeside

Det er ikke krav til selve ruten i Beskyttelsesklasse B1 dersom det ikke benyttes innvendig knappevrider. Se FG-112:7 for detaljer.

EN 356, klasse P4A skal benyttes fra Beskyttelsesklasse B2.

EN 356, klasse P6B skal benyttes i Beskyttelsesklasse B3.