Publisert:

Personvern

FG Skadeteknikk (FG) behandler personopplysninger i databasen FG-kontroll.

Opplysningene vi behandler er:

Personopplysningene som behandles i løsningen er knyttet til kunde/eier/eiers kontaktperson/forsikringstaker/fagpersoner/kontaktperson distributør/produsent:

 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • mobilnummer
 • adresse
 • bilder av feil og mangler
 • gårdsnummer, bruksnummer, bygningsnummer og evt. seksjonsnummer, leilighetsnummer eller lignende, for at boenheten kan angis tilstrekkelig spesifikt
 • kundenummer
 • kontrollrapporter for sikringsanlegg med bygg- og anleggsinfo
 • listeføring av sertifiserte foretak og fagpersoner
 • godkjenningsinnehaver av et listeført FG-produkt/system
 • FG-nummer knyttet til et produkt.

Finans Norge Forsikringsdrift ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles i systemet.

Behandlingsgrunnlaget for FG er personvernforordningen artikkel 6 1 f) Berettiget interesse.

Dersom du har spørsmål rundt behandlingen, ta kontakt med oss, eller ditt forsikringsselskap.

Kontaktopplysninger til personvernombudet: personvern@finansnorge.no