Vilkår for bruk av systemløsning FG-kontroll

03.02.2022: I dag legges det ut nye vilkår for bruk av systemløsningen FG-kontroll. 

Alle brukere av systemløsningen må lese og godta vilkår for å opprettholde tilgang til systemløsningen.