Publisert:

FG-kontroll for forsikring

Systemløsningen FG-kontroll er forsikringsselskapenes tiltak. FG-kontroll administreres av Finans Norge Forsikringsdrift - FG, og gir status om utført kontroll. FG-kontroll benyttes også til å sende forespørsel på kontroll. Forsikringsselskapene vil påvirke sine forsikringskunder innen privat, næring og landbruk til å gjennomføre elkontroll. FG-kontroll skal også inneholde kontrollrapporter for sprinkler, elkontroller og på sikt også innlemme brannalarmrapporter. 

 

Opptak av webinar om FG-kontroll

12. oktober ble det holdt webinar for forsikring med innføring i FG-kontroll og visning av søk etter anlegg og rapporter