Publisert:

Informasjon til eier av el- og sikringsanlegg

Databasen FG-kontroll er forsikringsselskapenes databaseløsning, som administreres av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk. FG-kontroll benyttes av forsikring for å sjekke om det er utført kontroll og status på anleggene med registrering i systemløsningen.