Publisert:

Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

Denne siden vil benytte til å informere om status utvikling og nye funksjoner for FG-kontroll. Vi ønsker å minske antall mailutsendelser og heller ha et sted vi legger ut status for utvikling, info om nye funksjoner eller annen relevant informasjon om FG-kontroll drift.

 

25.11.2022 Obligatoriske felter i FG-kontroll

Enkelte felter vil bli obligatoriske i FG-kontroll

 1. Dere vil få en varseltekst i fullfør fanen over hva som mangler med link direkte til fanen det gjelder.
 2. Feltene som mangler er uthevet med rødt.
 3. Dere vil også ha anledning til å  gå tilbake på gjeldene fane og velger «valider felter». Da vil det komme røde felter rundt det som mangler.
 4. Det kan komme flere obligatoriske felt når vi har høstet erfaring med det som innføres nå.

Veiledning

11.11.2022

Feil ved lagring på sprinklerrapport skal være rettet.

24.10.2022

Org. nr sprinklerrapport for eier og hovedbruker overføres/vises nå i PDF. 

16.08.2022: 

 • Torsdag 18.8 vil det være en kort nedetid for FG-kontroll. Det forventes ca en time nedetid mellom 17:00 og 18:00 grunnet oppgradering av «logg in» funksjonalitet.

28.06.2022: 

Norkart skal nå fungere igjen i FG-kontroll

27.06.2022: 

Info fra Norkart mandag ettermiddag 27.06.2022: Vi gjennomfører i disse dager en vesentlig oppgradering av vår infrastruktur for karttjenester. Dette omfatter nytt driftssenter, nye servere og tilhørende sikkerhetstjenester. Dette er en betydelig investering som skal sikre både bedre ytelse og oppetid på våre karttjenester. I forbindelse med denne oppgraderingen kan våre kunder oppleve treghet i enkelte karttjenester som følge av at nye kartservere produksjonsettes. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og understeker at eventuell opplevd treghet er av forbigående karakter.

27.06.2022: Ny varsel funksjon utsettes til etter sommerferien:

13.05.2022

Ny funksjon snart på plass i FG-kontroll:

Det vil varsles om at sertifiseringer er på veg til å løpe ut 6mnd før utløpsdatoen som er registrert i systemløsningen. Dette for å være "føre var" på oppdatering og eventuell resertifisering. 

Det vil også komme på plass en funksjon for å skru av varsler innen kort tid slik at den/de som ikke ønsker varsler fra FG-kontroll kan styre dette selv. Mer informasjon vil legges ut når denne funksjonen er på plass. 

06.04.2022:

Ny funksjon for sprinklerkontroll! Det er utviklet en ny funksjon i FG-kontroll som gir varsel ved fjerning av prosjekteringsgrunnlag som henger sammen med kontrollpunkter.

Les mer i veiledningen på vår nettside. 

06.04.2022: Problemer med Norkart: 

Feil i Norkart som gir problemer med adresse søk. Feilen ble løst ettermiddag og skal fungere igjen torsdag morgen 7. april. 

05.04.2022: 

Det ligger en informasjon på nettsiden vår under brukerveiledning som informerer om hva et anlegg er, og tips til gjenbruk av eksisterende anlegg vs ny registrering av anlegg. 

Veiledningen vil dere finne her  eller via fg-kontroll funksjon på nettsiden, ditt fagområde og brukerveiledning: 

utklipp fra fgsikring meny.foto

09.03.2022:  Kl: 11:43

Feilen i FG-kontroll er løst

09.03.2022: 

Det er en feil i FG-kontroll , man vil få feilmelding "Noe gikk kalt ved oppstart av applikasjonen"- Vi jobber med å løse problemet

03.03.2022

Sprinklerkontroll - lukking av avvik - nye funksjoner legges snart ut i FG-kontroll i dag:

Nye funksjoner for lukking av avvik: Avvik kan lukkes via avviksfanen i sprinklerkontroll, endringen er gjeldende for både 1. gangskontroll og rutinekontroll. 

Det vil komme varsel når du lukker avvik slik at man har dette som en "angrefunksjon". 

Det er også lagt til varsel når man endrer avvikspunk fra "nei"  til "Ja" Følgende funnet iordren og akseptert under selve kontrollfanen og kontrollpunktet.

Endring i avvikspunkt fra "Nei" til "Ja" og sletting via avviksfanen medfører at info og bilder registrert på avviket forsvinner. 

bilde av avviksfane sprinklerkontroll
 

01.03.2022: 

Tekstendring for felter utført: 

Sprinklerkontroll og prosjektering:

Infotekst på fullførfanen

"mangler å sette rapport utført dato" er endret til:

 • "mangler å sette prosjektering utført dato"
 • "mangler å sette kontroll utført dato"

Prosjektering - sprinkler : Bruksformålbeskrivelse  -

Endet til: Beskrivelse av bruksformål

Installasjonsstandardversjon

Endet til: Installasjonsstandard - versjon

01.03.2022: 

Sprinklerkontroll:

Det er nå lag opp til at man kan laste opp to bilder under hvert kontrollpunkt. 

Bildene vil vises under hvert punkt,

Det er mulig å legge opp en bildebeskrivelse. 

Bildene vil også vises i PDF under hvert avvik dersom man huker av feltet "inkluder bilder (kan føre til tregere nedlastning)" når man viser PDF

illustrasjon.kontrollpunkt.avviksbilde.sprinklerkontrollVis PDF.avhukning.bildevisning.sprinklerrapport

28.02.2022: 

TYPE OG VALG AV VANNFORSYNING

Ved valg av annet, spesifiser , vil man nå få opp valg  "utømmelig kilde uten pumpe "utømmelig kilde med pumpe" . Med pumpe trigger nye felter om pumper under prosjektering og i kontrollpunkt. 

11.02.2022:

Kurve som ble kappet av i visning PDF for sprinkler er nå rettet slik at PDF nå er dynamsik og tilpasset PDF

08.02.2022: 

Vi har rettet og endret i tekstfelt for avviksbeskrivelse i sprinklerkontroll. Feltet har fått en tellefunksjon som viser hvor mange tegn man har igjen å skrive og max tegn oppsett på 1000tegn. PDF er nå tilpasset til å passe tekst uten at den overlapper. 

03.02.2022:

Det legges ut nye vilkår for bruk av FG-kontroll. Alle som logger seg inn/er inne i løsningen vil måtte godkjenne vilkår for bruk av FG-kontroll for å opprettholde tilgang til løsningen. 

26.01.2022: Det er gjort en endring i feltnavn fra "kontrollforetak" til "FG-foretak" i anlegget. 

anlegg.fgkontroll.bilde

25.01.2022: Hovedbruker og kontaktperson for hovedbruker vil nå få tilgang til å se sine rapporter og kontroller. Epostadressen på foretak hovedbruker mottar varsler, kontaktperson mot hovedbruker vil kunne logge inn å se de anlegg man er knyttet til som hovedbruker. 

14.01.2022: Det er nå mulig å korrigere areal (m2) på bygg i anlegg.

20.12.2021: Vi har fått flere nye funksjoner via FG-kontroll: 

Funksjoner som vi (FG)  må gjøre for dere:

Splitte anlegg:

Dersom det ligger eiendommer og kontroller som ikke hører sammen kan vi nå splitte opp disse.

Slå sammen anlegg:

Det finnes en del gamle anlegg som trigger feil varsel dersom dette ikke er gjenbrukt, men nytt anlegg er registrert for ny kontroll.

Vi har mottatt en del henvendelser vedr dette fra dere som vi nå vil håndtere fortløpende.

Ny funksjon dere selv kan utføre:

 Slette bygg i anlegg

Bygg som er koblet til flere gateadresser, det er nå mulig å velge korrekt adresse for de bygninger som er koblet til flere gateadresser i kartet.  

Slette oppførte bygninger i anlegg

Velge adresse for bygninger som er koblet til flere adresser

14.12.2021: Registrere foretak fungerer!

Registere foretak fungerer igjen i FG-kontroll! (Brønnøysund har løst feilen sin og oppdatering i sine register)

13.12.2021: Viktig informasjon - feilen løst 14.12.2021

Det er problemer med å registrere inn nye foretak i FG-kontroll. Funksjonen er koblet mot Brønnøysundregistret som melder de nettbaserte publikumstjenestene deres er utilgjengelige grunnet nødvendige sikkerhetsoppdateringer. 

Dere kan løse dette med å registrere inn kunder som privatkunder i dag og endre til foretakskunde når funksjonen er operativ igjen. Husk å følg opp dette selv/når vi legger ut ny informasjon om at dette igjen fungerer. ref veiledning for å endre dette i etterkant til foretak: 

Endre/fjerne aktør på et anlegg (eier, kontaktperson, forsikring, kontrollforetak)

Tilleggsinfo: Dersom du skal registrere kontroll for foretak/anlegg som tidligere er registrert i løsningen kan du søke opp anlegg via "Meny, søk etter anlegg" og gjenbruke informasjon som allerede ligger oppført i løsningen selv om kunde ikke tidligere har vært knyttet til deres foretak vil denne knyttes til deres foretak når kontroll publiseres.

 

08.12.221: Slå sammen eller splitte anlegg:

Det er nå mulig å slå sammen eller splitte anlegg i FG_kontroll. Funksjonen er kompleks slik at kun admin (FG) kan utføre dette per i dag. Har du behov for å rydde opp i anlegg, send oss en epost til fg@fgkontroll.no, vi trenger da info om eier og adresse dette gjelder. 

07.12.2021 15.00 : Feilen med PDF sprinklerrapport er rettet! - Refresh nettleser så vil det fungere. 

07.12.2021, kl 14.43: Det er feil med PDF fremsiden som viser blank tekst. 

10.11.2021 - Viktig informasjon

Onsdag 10. november vil vi ha nedetid på FG-kontroll mellom 17.00-18.00, dette på grunn av oppgradering av vårt passord og påloggingsfunksjon. 

29.09.2021: ESS - sprinklerdatabasen er nå migrert inn i FG-kontroll

Veiledning for søk av ESS rapporter via FG-kontroll.

Ny funksjon for å registrere bygning(er) som ikke finnes i kartfunksjon eller som ikke kan velges via kartet. Veiledning er lagt på vår nettside.

Korrigere og oppdatere adresse:

Det er nå mulig å oppdatere adresse på anlegg, les hvordan i veiledningen.

Det er nå mulig å oppdatere adresse mot eget foretak: dette gjøres via "meny"--> "Mitt foretak og kunder"--> "Endre informasjon"--> "Lagre"

Feilretting og funksjoner som er under arbeid: 

 •  Autovarsler på "snart på tide med ny kontroll" og "har du lukket avvik" fra FG-kontroll er ikke på plass. Det jobbes med å få dette på plass før sommerferien er i gang.
 • Visning fargekoder på oversiktssiden (som innlogget forsikrings eller kontrollør-aktør) vil settes opp igjen. Fargekoder vises når man går inn på anlegget. 
 • Sletting av anlegg, bygninger, slå sammen anlegg, splitteanlegg er funksjoner som ligger høyt på prioriteringslisten. Hele eller store deler av funksjonen er planlagt å være på plass i løpet av sommeren 2021. 
 •  

 

 • Tidligere saker og manglende funksjoner som er rettet og oppdatert : 
 • Rette og oppdatere adresse og bygningsnummer på anlegg. Det er lagt ut en ny funksjon på anlegget hvor man kan rette opp adresse og bygningsnummer. 
 • Det meldes om treghet i søk via "foretakets anlegg/anlegg". Dette jobber vi med å løse (27.04.2021) - Feilen med søket er rettet. 27.04.2021
 • Kontrolldato settes iht. avvikslukkingsdatoen, det er ikke riktig. Under arbeid. Dette er rettet!
 • Manuelle anlegg - får ikke valgt bygning via kartløsning. Jobber med en løsning.Vi trenger info om hvilke bygg/adresse/g.nr/b.nr dette gjelder for. Det er nå lagt ut ny kartløsning hvor man vil få flere treff på matrikkel!
 • Det er feil i listeføring på fg-kontroll siden. Ikke alle foretak vises i listen. Vi jobber med feilretting. NB Husk å se om foretaket deres ligger oppført med ønsket fylke før feil meldes til oss. Dette kan sjekkes/oppdateres via "meny, mitt foretak og kunder, "endre informasjon" , Velg synlighet, eller begrens synlighet og velg fylke.  - Dette er rettet!
 • Det er ikke mulig å se hvilke personer som er sertifisert i et foretak via sertifiserte oversikten, men dette jobbes det med å få løst. Dette er nå rettet!

Send epost til fg@fgkontroll.no

18.03.2021: 

Ny dato for ny versjon av FG-kontroll antas å bli tirsdag 23. mars. Systemløsningen vil bli stengt fra kl 12.00. og klar for bruk fra onsdag 24. mars. Vi vil sende ut epost til forsikring og sertifiserte med mer informasjon.

Det vil ikke være nødvendig å stenge ned løsningen over flere dager når moderniseringen skjer.

05.03.2021: 

Det er noe problemer med kartløsning i FG-kontroll i dag, vi jobber med å løse problemet. 

05.03.2021

Det jobbes med migrering av data, testing og funksjoner før vi er klare med oppgraderingen. Testing og forbedringer tar tar litt lengre tid enn først forventet. Vi vil infomere nærmere når vi vet dato. 

Det vil ikke være nødvendig å stenge ned løsningen over flere dager når moderniseringen skjer. 

12.01.2021:

Informasjon til elkontrollører som benytter rapportering via Nelfo. Husk å lagre ned dokumentet til printpdf før den lastes opp i FG-kontroll. Rapporten blir uleselig via systemløsningen FG-kontroll dersom pdf'en lastes rett inn. Filen vil kun vises med denne errormeldingen som er vist i bildet nedenfor.

errormelding.pdf.

15.12.2020:

Viktig om FG-kontroll

Moderniseringen av FG-kontroll utsettes til januar 2021

Det er fortsatt en noe arbeid som gjenstår for at moderniseringen kan settes ut i produksjon.

FG-kontroll er åpen for bruk igjen tirsdag 15. desember, ny forbedret versjon vil legges ut i januar 2021. Vil vil infomere nærmere med eksakt dato. 

Det vil ikke være behov får å lukke ned løsningen over flere dager når moderniseringen skjer på nyåret. 

 

27.11.2020: 

Informasjon om utviklingen i FG-kontroll, varsel om driftsstans

I desember skal FG-kontroll implementeres i nytt system. Det medfører at vi må stenge tilgangen til FG-kontroll mandag 14. og 15. desember.

Alle må sette nytt passord når man logger seg på etter 16. desember.

 

02.11.2020 Ny fast kontrollintervall er lagt på elkontrollrapportene

Feltet kontrollintervall har tidligere ligget fast med årlig kontroll og har krevd en manuell endring ved registering av elkontrollrapport. Dette feltet ser vi er glippet for mange slik at vi mottar mange henvendelser fra kontrollører, forsikring og eiere om feil. Feltet er nå endret til fast 3årig intervall. Det vil si at de kontroller som nå skal registreres inn med årlig eller 5årig kontroll må huske å endre intervall når kontrollen registreres inn. Feltet endres på første fane (bygg/anlegg) i kontrollen. Husk å velge "endre for alle bygg" når denne funksjonen vises. 

22.10.2020 Det meldes om feil i poengtrekk på sprinklerrapport

Feilen gjelder systemets vurdering. Systemet klarer ikke trekke alle poengtrekkene som velges i kontrollrapporten. Teknisk jobber med saken og antar denne er fikset fredag 23.10.2020

22.10.2020 Det er meldt om feil i ESS

Feilen skyldes at styling for https://ess.finansnorge.no henger igjen i gammel nettadresse. Feilen for nettside og pdf problemer er løst 22.10.2020

28.05.2020

Uferdige rapporter/kladder er tilbake på riktig sted. Trykk Ctrl + F5 samtid for å refreshe nettsiden om dataene er ikke på plass.

27.05.2020 10:36

Uferdige rapporter/kladder vises ikke i oversiktsbildet i dag. 

Dere vil kunne nå rapportene via kunde eller via "foretaket anlegg" søk. 

Vi jobber med å rette opp dette. 

26.05.2020

Modernisering av FG-kontroll

Det er igangsatt et stort prosjekt som betyr at vi forbedrer kjerneløsningene i systemet.

Noen av dere har brukt gammel versjon av løsningen, men de aller fleste bruker den nyeste løsningen.

Fra i morgen er det kun ny løsning som er tilgjengelig. https://www.fgkontroll.no/

Samme innloggingsinfo benyttes, det er samme løsning bare ulikt «utseende».

Nedetid

Utfasing av gammel løsning skjer i kveld (26. mai), så det må medregnes nedetid i systemet 26.05.

Kurs

Om du har behov for et webkurs i bruk av FG-kontroll så tilbyr vi det basert på etterspørsel.

Send en mail med hva du trenger info om.

Brukerveiledninger også interaktive brukerveiledninger finner dere: https://www.fgsikring.no/brann/elkontroll/brukerveiledning/

Kontaktinfo

Om du har mottatt denne mailen og ikke lenger er i aktivitet i FG-kontroll så si i fra slik at vi kan fjerne din epostadresse. Kjenner du til at en kollega har sluttet kan du selv fjerne personopplysninger. Det er viktig at vi prøver å ha ajourført database mtp personopplysninger.

mailto: fg@fgkontroll.no

 

18.05.2020 10:47

Regions oppføring foretak vil i enkelte tilfeller vise tall i stedefor region. Dette er regionsoppføringer som er endret etter kommunesammenslåingene. Sjekk opp og oppdater inne på eget foretak ved "meny", "mitt foretak og kunder", "endre informasjon".

27.03.2020 07:25  

Feilen med kartet er nå løst.

26.03.2020 15:22

Problemer med å velge eiendom via kartfunksjonen i FG-kontroll. Norkart er kontaktet da det ser ut til at feilen ligger hos leverandør av tjenesten. Vi jobber med å få løst saken så fort som mulig.

19.3.2020

I gjeldende situasjon settes det ikke krav til gjennomføring av elkontroller og avvikslukking på ubestemt tid.

Om det er avvikslukking som ikke kan utsettes, f.eks. ved overhengende fare for brann, må dere ivareta deres sikkerhet og kundens.

Om dere søker gode råd om hvordan man håndterer situasjonen er det utarbeidet retningslinjer for saneringsbransjen som kan være egnet også for deres arbeidsutførelse:  

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2020/nye-rettninglinjer-skadesanering/

I FG-kontroll vil informasjonen som sendes ut automatisk bli endret i morgen 20.3.2020. Videre jobber vi med hvordan vi skal justere dato for kontroll i FG-kontroll.

Hva gjelder utløpsdato på person- og foretakssertifisering har vi dialog med Nemko og DNV GL.

Vi vil følge de tiltakene de iverksetter. Vi skal etter beste evne følge opp og justere i FG-kontroll, men ber om at dere også selv følger med.

 

03.03.2020 11:19

Det er siste uken meldt om noen adresser som kommer opp med adresse [object Object]. Feilen er nå løst, men adressene blir liggende med dette inntil neste gang man er inne på anlegget og får opp varsel om feil i adresse. Man må da velge søke adresse og bygning via kartet som vises.

 

 

Status for utvikling FG-kontroll for sprinklerkontrollrapport: 

Til alle FG-sprinklersertifiserte

FG-kontroll er klart til bruk og vi vil starte med å gi dere tilgang til systemløsningen i løpet av noen dager (ila uke 10). Dere vil motta en innloggingsepost til FG-kontroll hvor dere kan sette egne passord og logge inn i systemløsningen.

Det er ønskelig at dere starter med å gjøre dere kjent med det administrative, registrerer inn korrekt adresse, telefonnummer, regionsoppføring for deres foretak. Regionsoppføringen styrer hvordan listeføring av deres foretak vises i listeføringen via våre nettsider.

Dere vil også få tilgang til å starte registrering av sprinklerkontroll og prosjekteringsrapporter.

Gi oss en tilbakemelding om dere ser det er behov for å dele opp foretaket med forskjellig avdelinger/adresser i systemløsningen.  
Vi ønsker informasjon via vår felles mail fg@fgkontroll.no, fint om subjekt merkes med sprinkler.

 

Litt praktisk informasjon:

 1. Start med å registrere inn korrekt adresse, telefonnummer, ønsket regionsoppføring for deres foretak. Alt er beskrevet i brukerveiledningen (som er vedlagt i link nedenfor i mail).
 2. Ved første registrering av kontrollrapport må denne registreres inn som 1. gangskontroll. Vi jobber fortsatt med å utvikle rutinekontroll slik at denne er per i dag ikke helt klar for bruk.
 3. ESS vil fortsatt være åpent en stund fremover. Dere vil derfor ha mulighet til å registrere inn en kontroll i ESS om dette er mest hensiktsmessig grunnet hast, om dere står fast grunnet teknisk problem eller annet.
 4. Dersom det er oppført personell mot deres foretak som ikke lenger er ansatt i foretaket kan dere enkelt slette knytningen i systemløsningen. Dette er beskrevet i brukerveiledningen som er vedlagt.
 5. Gi oss tilbakemelding dersom dere ser feil i oppføring av deres sertifiseringer så vil vi rette opp. Send mail til fg@fgkontroll.no. Subjekt merkes med «sprinkler».
 6. Ikke benytt Internett Explorer som nettleser, FG-kontroll vil ikke fungere mot denne nettleseren. Vi anbefaler å benytte Chrome eller annen nyere nettleser. (Edge er ikke helt optimal mot Norkartløsningen i systemet.)
 7. Det er kun sertifiserte innen prosjektering og kontroll som vil ha tilgang til å registrere inn rapporter i FG-kontroll.
 8. I FG-kontroll vil også eier og hovedbruker få tilgang til sin info og rapport som ligger i systemløsningen, mailer sendes ut til eier og hovedbruker så snart de er registret  inn i systemløsningen og når en rapport publiseres.
 9. Send oss en mail om du ikke har mottatt innloggings epost i løpet av siste del neste uke, vi ønsker også tilbakemelding om du savner oppføring av en kollega i FG-kontroll.
 10. Vi kommer tilbake med mer info om brukeropplæringskurs innen kort tid.

Link til vår nettside med brukerveiledning.

Denne vil oppdateres fortløpende med nye funksjoner og tillegg etter hvert. Sjekk derfor at du sitter med siste versjon før bruk hvis du har lagret ned en kopi.  Det vil stå en versjonsdato på førstesiden av veiledningen på nett.

 

 

 

Tidligere meldt status

Her ligger tidligere publiserte feilmeldinger i logg. Disse slettes etter en tid, men er mulig å søke i en periode.