FG-kontroll

Om databasen: hovedformålet med FG-kontroll er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, slokkesystemer, og vi vil på sikt også innlemme brannalarmanlegg,  og innbruddsalarmanlegg. Databasen tilhører Finans Norge som er hovedorganisasjonen for landets forsikringsselskaper og banker. Den ble lansert 6.1.2014. Det er FG Skadeteknikk, som administrerer databasen.