Publisert:

FG-kontroll for sprinklersertifiserte

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

 

Utlkipp.forside.fgkontroll.foto

Hvem har tilgang?

Eier av anlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll.

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt å registre seg inn i systemløsningen. 

Sertifiserte foretak FG:910 med sertifisert personell FG:900 vil få tilgang til løsningen. Dersom du ikke allerede har fått automatisk tilgang etter endt kurs og godkjent sertifisering må det sendes epost til fg@fgkontroll.no for tilgang og registrering. 

Systemløsningen FG-kontroll

Brukerveiledning FG-kontroll for sprinkler mars 2021

FG-kontroll, ny kontrollordning for sprinkleranlegg

Spørsmål om systemløsningen FG-kontroll?

Send e-post til fg@fgkontroll.no / ingrid.skaanseng@finansnorge.no, +47 90 56 22 88

Benytt vår kontaktoversikt for spørsmål om andre fagområder. 

 

FG-kontroll for forsikring

Systemløsningen FG-kontroll er forsikringsselskapenes tiltak. FG-kontroll administreres av Finans Norge Forsikringsdrift - FG, og gir status om utført kontroll. FG-kontroll benyttes også til å sende forespørsel på kontroll. Forsikringsselskapene vil påvirke sine forsikringskunder innen privat, næring og landbruk til å gjennomføre elkontroll. FG-kontroll skal også inneholde...