Godkjenningskriterier frem til 1.7.2011

Godkjennelsesordningen for foretak er oppdelt i 4 områder:

Område 1: FG prosjekterende

Område 2: FG kontrollerende for prosjekteringen

Område 3: FG utførende

Område 4: FG kontrollerende for utførelse

FG har sett det som nødvendig å stille ytterligere krav til foretakene enn kun sentral godkjenning utstedt av Statens bygningstekniske etat (BE). Et foretak kan være godkjent i ett eller flere områder.

FG stiller krav til at

  • FG-godkjente foretak i område 1, 2 og 4 skal inneha minst én fast ansatt person med ingeniørkompetanse og minst én fast ansatt person med bestått FG-eksamen i prosjektering av sprinkleranlegg. Dette kan være en og samme person.
  • FG-godkjente foretak i område 3 skal ha minst én fast ansatt person med fagbrev som rørlegger (ikke krav om ingeniørkompetanse), samt en fast ansatt person med bestått FG-eksamen. I tillegg stilles det krav til at foretaket har sentral godkjenning innen aktuelle områder i tiltaksklasse 3 og besitter kunnskap i arbeidsområdene brannsikkerhet og rørinstallasjoner.

Se oversikt over godkjente foretak 

Sprinklerdatabasen ESS

Systemet er utviklet for å gi forsikringsselskapene et egnet verktøy for enkel og rask tilgang til kontrollrapportene for derved å kunne foreta en riktig tariffering av den aktuelle bygning.

Per 1. januar 2011 var det registrert 5300 unike sprinkleranlegg som kontrolleres rutinemessig.

Klikk deg inn på sprinklerdatabasen ESS her

Det er de FG-godkjente kontrollfirmaene som foretar registreringene, og som legger inn anleggsdata for den enkelte bygning. Hvert kontrollfirma er tildelt eget passord og brukernavn fra FG. Dette sikrer at kontrollrapportenes innhold kun blir tilgjengelig for bygningens eier og bruker, forsikringsselskap, brannmyndighet og kontrollfirma.

Enkeltrapporter

Forsikringsselskapenes bruk av sprinklerdatabasen ESS vil være begrenset til å åpne enkeltrapporter, på bakgrunn av eksakt bygningsidentifikasjon. Man kan altså ikke foreta endringer i selve rapporten, eller få oversikt over de øvrige selskapers kundemasse.

Søk på bygningens gårds-, bruks- og kommunenummer. Du kan da lese rapporten på skjermen, laste ned pdf-fil og videresende som e-post, ta utskrift mv. Du kan også bla tilbake i tidligere års rapporter for å se bygningens sprinklerhistorie.

Skadeforebyggende 

Vi inviterer alle skadeforsikringsselskaper til å knytte seg opp til sprinklerdatabasen ESS. Det enkelte selskap velger selv om adgangen til sprinklerdatabasen ESS skal være sentralisert eller om flere avdelings-, distrikts- eller regionskontorer skal ha adgang.