Sertifiseringsorgan

Kiwa/Teknologisk Institutt (TI) har iverksatt utviklingsarbeid for å kunne tilby sertifisering og opplæring i henhold til kravene i FG-900 og FG-910. Formålet med FG-regler er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell (FG-900) og foretak (FG-910) som skal arbeide med automatiske slokkesystemer. Reglene vil gjelde for prosjektering, utførelse og kontroll av slokkeanlegg.

Dagens FG-godkjente foretak/personell må innen 1. juli 2012 gjennomføre en resertifisering som grunnlag for utstedelse av sertifikat. Resertifiseringen består av en eksamen på tre timer. Denne vil i første periode bli gjennomført ved fremmøte. Aktuelle datoer og sted vil bli offentliggjort senere. Men allerede nå kan vi varsle at det i tilknytting til planlagt brukermøte på Gardermoen den 21. og 22. mars 2012, vil bli gitt tilbud om å gjennomføre resertifiseringseksamen påfølgende dag – fredag 23. mars. I tilknytting til resertifisering vil det også om formiddagen bli tilbudt et oppdateringskurs med en gjennomgang/oppsummering av de viktigste temaene som eksamen vil omfatte.

I løpet av første halvår 2012 vil TI også kunne tilby opplæring som grunnlag for sertifisering av nye, både innen prosjektering og utførelse. Omfanget av opplæringen er fastlagt i FG-reglene, og vil inneholde både teori og praksis. Normert opplæring for prosjektering er 60 timer + 7 timers eksamen. For utførende er tilsvarende 25 timer opplæring + 4 timer eksamen.
I første omgang vil det bli klargjort øvingsanlegg for denne opplæringen ved TI sitt kurs og øvingssenter i Haugesund.

Akkreditert sertifikat vil bli utstedt av Kiwa/TI Sertifisering.

For de som ønsker å være på mailingliste for mer informasjon om oppfølging av ovennevnte – send kontaktinfo til prosjektleder hos TI:
Synnøve Løberg, e-post: synnove.loberg@ti.no