Sertifiseringsordning for automatiske slokkesystemer

Regler for foretak og personell er utarbeidet av FG med representanter fra forsikringsselskapene og Brannteknisk Forening (BTF) oppnevnt av prosjektstyre FG-brann.

Formålet med FG-regler for automatiske slokkesystemer, sertifisering av personell (FG-900) og sertifisering av foretak (FG-910), er å sikre tilstrekkelige kvalitet og kompetanse for personell og til foretak som skal arbeide med automatiske slokkesystemer. 

FG-regler, FG-900:3, sertifisering av personell

FG-regler, FG-910:3, sertifisering av foretak

Reglene trådte i kraft 1.7.2011. Utgave 3 gyldig fra 01.01.2018.

Kurs og eksamen tilbys av Kiwa/TI. Klikk her for påmelding

Dette er et skritt i riktig retning for en tydeligere FG-ordning med bedre struktur og forutsigbarhet for alle parter.

For alle med bestått FG-eksamen per 1.7.2011 vil det være en forenklet overgang til nye regler, se punkt 1.8 i FG-900. Det betyr at dere som allerede har bestått FG-eksamen kan påbegynne resertifisering som beskrevet i punkt 4.7. Det betyr at det primært må avlegges en eksamen med tre timers varighet. 

For å bli et sertifisert foretak må kravene i FG-910 oppfylles. Krav til kompetanse er oppgitt i punkt 3.1 i FG-910. Det er ikke strengere krav enn tidligere. Når det gjelder krav til kvalitetssikringssystem er vedleggene 1, 2 og/eller 3 til god hjelp for å sjekke ut om alt er på plass. Det antas at det ikke er særskilte krav utover det som allerede kreves for å få innvilget sentral godkjenning av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Kiwa/Teknologisk Institutt (TI) tilbyr sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystemer (sprinkler) i henhold til nye FG-krav (FG-900).

Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i nye FG-regler for automatiske slokkesystemer - (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og at en kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak.
Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis samt bestått eksamen i henhold til disse regler.

Kiwa/TI er samarbeidspartner og vil tilby nødvendig opplæring som dekker kravene i FG-900.

De ulike sertifikatklasser: 

Trinn 1 :  Utførende
Trinn 2 :  Prosjektering
Trinn 1 + 2:  Kontroll


Ta kontakt ved spørsmål. FG kan kontaktes ved fagsjef brann Håvard Grønstad, telefon 23 28 44 21, e-post: havard.gronstad@finansnorge.no. Kiwa/TI ved Synnøve Løberg, telefon 411 41 007, e-post: synnove.loberg@kiwa.com  Se også menyen på venstre side for "Ofte stile spørsmål".

Sertifiseringsorgan

Kiwa Teknologisk Institutt (TI) har iverksatt utviklingsarbeid for å kunne tilby sertifisering og opplæring i henhold til kravene i FG-900 og FG-910. Formålet med FG-regler er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse f...