Publisert:

Kurs og eksamen

Kiwa Kompetanse AS tilbyr opplæring og Kiwa AS tilbyr eksamen og sertifisering i henhold til kravene i FG-900 og FG-910.

Formålet med FG-regler er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell (FG-900) og foretak (FG-910) som skal arbeide med automatiske slokkesystemer. Reglene vil gjelde for prosjektering, utførelse, vedlikehold og kontroll av automatiske slokkeanlegg.

Påmelding til kurs og eksamen

Kiwa tilbyr sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystemer (sprinkler) i henhold til FG-krav (FG-900).

Plan- og bygningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i FG-regler for automatiske slokkesystemer (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og at en kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak.

Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis samt bestått eksamen i henhold til disse regler.

De ulike sertifiseringsområdene er: 

  • Utførende av automatiske slokkeanlegg – sprinkler
  • Prosjektering av automatiske slokkeanlegg – sprinkler
  • Vedlikehold av automatiske slokkeanlegg – sprinkler
  • Kontroll av automatiske slokkeanlegg - sprinkler

Gjennomføring:

Utførelse:

Kurset gjennomføres over 3 kursdager med en kombinasjon av klasseroms- og online undervisning, samt demonstrasjoner og praksis i vårt øvingssenter for sprinkleranlegg. I forkant av kursstart gjennomføres deler av teorien til kurset i form av e-læring. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN 12845 og NS-EN 16925.

Siste kursdag avsluttes undervisning til lunch, og det gjennomføres etter lunch en teoretisk eksamen (4 timer) i klasserom.

Les mer om kurset her

 

Vedlikehold:

Kurset tilbys som et tilleggskurs for alle som har gjennomført og bestått eksamen i FG-900 utførelse. Kurset gjennomføres på en dag, og har en teoretisk og en praktisk del som gjennomføres på vårt øvingssenter hvor deltakerne jobber med praktiske oppgaver på kontrollventilsettene.

Les mer om kurset her

 

Prosjektering:

Kurset gjennomføres over 9 dager med undervisning, samt 1 dag for eksamen (7 timer). Kursdelen gjennomføres som onlinekurs med online samlinger, e-læring og arbeid med øvingsoppgaver. Online samlingene er fordelt over 9 dagssamlinger hvor det benyttes en kombinasjon av undervisning og påfølgende arbeid med øvingsoppgaver. De 8 første dagsamlingene gjennomføres over en periode på 4 uker. I perioden etter disse vil kursdeltageren få utlevert hjemmeoppgaver som jobbes med frem mot avsluttende samling. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN 12845 og NS-EN 16925.

I etterkant av avsluttende samling gjennomføres skriftlig eksamen som oppmøte.

Les mer om kurset her

 

Etter godkjent eksamen må det søkes sertifisering. 

FG listefører sertifisering, kursbevis er ikke tilstrekkelig. 

For listeføring i FG-kontroll må det sendes inn kopi av sertifiseringen utstedt av Kiwa AS. Det er tilstrekkelig med kopi av lommesertifikatet utstedt fra sertifiseringsorganet. Send bilde av frem+bakside av sertifikatet sammen med navn + epostadresse og foretak til den som skal registreres inn. 

Det er krav til at både foretak og personell er sertifisert for å føres inn i FG-kontroll.

Sender du informasjon på vegne av  andre er det viktig du informerer og mottar samtykke fra den som skal registreres inn. (GDPR)