FG-godkjent sprinklerutstyr

Ved installasjon av sprinkleranlegg må det gjøres et godt faglig arbeid, for at resultatet skal bli  som forventet.

Ved bruk av pressfittingssystemer, innstøpningsrør, Blazemaster/CPVC, andre lignende systemer, kreves det at de som utfører montasje skal ha vært igjennom opplæring hos aktuell leverandør. Det er veldig viktig at dette kravet oppfylles.   

FG-godkjent sprinklerutstyr