FG-godkjent sprinklerutstyr

Ved installasjon av sprinkleranlegg må det gjøres et godt faglig arbeid, for at resultatet skal bli  som forventet.

Ved bruk av pressfittingssystemer kreves det at de som utfører montasje skal ha vært igjennom opplæring hos aktuell leverandør. Det er veldig viktig at dette kravet oppfylles.