Publisert:

Krav til utstyr i et FG-godkjent sprinkleranlegg

Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende fittings, som er i overensstemmelse med NS-EN 12845 del 17 eller CEA 4001-2000-04 del 15, krever ikke spesiell godkjenning. Dette på bakgrunn av lang erfaring med disse produktene, som viser at de er robuste og praktisk talt problemfrie i bruk. Dette inkluderer også sprinklerhoder.

For øvrig utstyr krever FG at utstyret skal være testet og godkjent av et av følgende akkrediterte sertifiseringsinstitutt:

For noen produkter/utstyr som benyttes til installasjon av sprinkleranlegg, har FG funnet det riktig å stille krav i tillegg til sertifiseringen. Dette gjelder produkter som representerer ny teknologi, nye montasjemåter eller øket kompleksitet. For forsikring representer dette en øket risiko, som FG igjen forsøker å dempe gjennom utvidet kravstilling.

Per nå gjelder dette følgende systemer

  • Plastrørsystemer for sprinkler
  • Pressfittingssystemer med tilhørende rør og fittings for sprinkler

Ved tvil om et produkt er av en slik beskaffenhet at tilleggskrav vil stilles, ber vi om at FG kontaktes.

Spesielle krav

Dersom produktet krever at spesielle hensyn tas ved prosjektering, skal godkjenningsinnehaver sørge for tilstrekkelig opplæring av prosjekterende.

Dersom produktet krever spesielle prosedyrer ved montasje, skal godkjenningsinnehaver sørge for tilstrekkelig opplæring av montører.
Dersom produktet krever (kalibrert) spesialverktøy ved montasje, skal dette benyttes.

Det må fremvise en opplæringsplan med spørsmål for produkter som skal søkes FG godkjenning for.

Presiseringer

Kun utstyr omtalt i fremlagt utstyrssertifikat omfattes av gitt godkjenning.

Utstyr er godkjent til sertifikatets utløpsdato. Etter denne dato må nye sertifikater fremskaffes, eller godkjenningen bortfaller.

FG-godkjent sprinklerutstyr