Publisert:

FG-kontroll for sprinklersertifiserte

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

 

Utlkipp.forside.fgkontroll.foto

Hvem har tilgang?

Eier av anlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll.

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt å registre seg inn i systemløsningen. 

Sertifiserte foretak FG:910 med sertifisert personell FG:900 vil få tilgang til løsningen. 

Etter endt kurs og godkjent sertifisering må det sendes epost til fg@fgkontroll.no for tilgang og registrering. 

Hva trenger vi av informasjon for registrering: 

1. Kopi av sertifisering, det er tilstrekkelig med kopi av lommesertifikat utstedt fra sertifiseringsorganet. (for+bakside). Det er dessverre ikke tilstrekkelig med kursbevis. 

2. Navn, epost, foretaksnavn/org.nr for den som skal registreres.

3. Sender du inn informasjon på vegne av andre? : Det er viktig å infomere og motta samtykke fra de som skal registreres inn. 

Det er krav til foretakssertifisering i henhold til FG:910 for å listeføres og tilgang til FG-kontroll. 

Link til systemløsningen FG-kontroll

FG-kontroll, ny kontrollordning for sprinkleranlegg

 

Brukerveiledning for FG-kontroll:

Brukerveiledning FG-kontroll for sprinkler via enkelt søk etter anlegg

Brukerveiledning FG-kontroll via kartsøket "Søk etter bygg eller eiendom"

 

Spørsmål om systemløsningen FG-kontroll?

Send e-post til fg@fgkontroll.no 

Mobil: Ingrid Wien Skånseng +47 90 56 22 88

Benytt vår kontaktoversikt for spørsmål om andre fagområder.