Publisert:

FG-kontroll for sprinklersertifiserte

Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

 

Utlkipp.forside.fgkontroll.foto

Hvem har tilgang?

Eier av anlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll.

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt å registre seg inn i systemløsningen. 

Sertifiserte foretak FG:910 med sertifisert personell FG:900 vil få tilgang til løsningen. 

Etter endt kurs og godkjent sertifisering må det sendes epost til fg@fgkontroll.no for tilgang og registrering. 

Hva trenger vi av informasjon for registrering: 

1. Kopi av sertifisering, det er tilstrekkelig med kopi av lommesertifikat utstedt fra sertifiseringsorganet. (for+bakside). Det er dessverre ikke tilstrekkelig med kursbevis. 

2. Navn, epost, foretaksnavn/org.nr for den som skal registreres.

3. Sender du inn informasjon på vegne av andre? : Det er viktig å infomere og motta samtykke fra de som skal registreres inn. 

Det er krav til foretakssertifisering i henhold til FG:910 for å listeføres og tilgang til FG-kontroll. 

Link til systemløsningen FG-kontroll

FG-kontroll, ny kontrollordning for sprinkleranlegg

Info om samtykker FG-kontroll

Driftsmeldinger , utvikling og status FG-kontroll

 

Brukerveiledning for FG-kontroll:

Viktig informasjon:

ESS rapporter er ført over til FG-kontroll som PDF rapporter og vil dessverre ikke kunne overføres maskinelt inn i FG-kontroll skjematikken.

Registreringen må utføres manuelt av hver og enkelt kontrollør. Benytt 1. gangskontroll ved første registrerering inn i FG-kontroll selv om det dreier seg om en rutinekontroll. Bruk samme anlegg som ESS rapporten vises til å registrere ny kontroll. Er det utvidelse av anlegg/bygg ønsker vi at man registrerer inn nytt anlegg med ny prosjekteringsgrunnlag. 

Anlegg - Når skal nytt anlegg registreres - bruk av eksisterende

Endringer i prosjekteringsgrunnlag som påvirker allerede besvarte kontrollpunkter: 

Endre/fjerne aktør på et anlegg (eier, kontaktperson, forsikring, kontrollforetak)

Slette oppførte bygninger i anlegg

Velge adresse for bygninger som er koblet til flere adresser

Brukerveiledning FG-kontroll for sprinkler via enkelt søk etter anlegg

Brukerveiledning FG-kontroll via kartsøket "Søk etter bygg eller eiendom"

Oppdatere adresseinformasjon på anlegg/bygninger

Legge til bygning fra posisjon (manuelt bygning) der bygg ikke er oppført i kart

Endre og se informasjon på eget foretak

 

Spørsmål om systemløsningen FG-kontroll?

Send e-post til fg@fgkontroll.no 

Mobil: Ingrid Wien Skånseng +47 90 56 22 88

Benytt vår kontaktoversikt for spørsmål om andre fagområder. 

 

ESS stenges for rapportskriving

VIKTIG MELDING  til sprinklersertifiserte Informasjonen er også sendt som epost til alle registrerte med sprinklersertifisering i FG-kontroll 27.09.2021 Overføring av data (migrering) fra ESS til FG-kontroll vil starte onsdag morgen denne uken. Dette er et varsel til alle som på en eller annen måte fortsatt er aktive i ESS. Påbegynte rapporter «Uferdige» må fullføres og...

FG-kontroll for forsikring

Systemløsningen FG-kontroll er forsikringsselskapenes tiltak. FG-kontroll administreres av Finans Norge Forsikringsdrift - FG, og gir status om utført kontroll. FG-kontroll benyttes også til å sende forespørsel på kontroll. Forsikringsselskapene vil påvirke sine forsikringskunder innen privat, næring og landbruk til å gjennomføre elkontroll. FG-kontroll skal også inneholde...