Siste nytt fra Kiwa/TI 12.4.2012

1. Resertifisering. Gjennomføring av resertifisering på Gardermoen den 23. mars gikk over all forventning. 81 deltakere leverte besvarelser til bestått. Overgangsordningen i FG-900 har en frist til 1. juli for de som tidligere har tatt FG eksamen. Det er satt opp ny resertifiseringseksamen henholdsvis 19. april i Oslo og 26. april i Haugesund. For informasjon og påmelding - http://www.teknologisk.no/Kurs-opplaering/Kurs/Gass/Gassanlegg-i-naerings-og-industribygg/FG-900-personellsertifisering-Automatiske-slokkelanlegg

2. Personellsertifisering. (FG-900) Alle som har bestått resertifiseringseksamen kan søke sertifikat hos TI Sertifisering. Vi har behandlet ca 60 søknader til nå. Utstedelse av selve sertifikatet vil skje med det første. Norsk Akkreditering (NA) har meddelt at de har noe kapasitetsproblem, men vi regner med at deres godkjenning foreligger med det første. Vi ønsker å få den på plass slik at vi kan utstede sertifikatene med NA – logo. Dersom noen mangler tilgang til søknadsskjema om sertifisering – kontakt undertegnede.

3. Foretakssertifisering. (FG-910) Denne ordningen er under arbeid og søknadsprosedyrer vil bli presentert så snart disse er klar og godkjent. I revidert utgave av FG-910 er det gjort en god del endringer. Det legges ikke opp til at alle foretak skal besøkes for revisjon. Søknaden baseres på dokumentkontroll, men med årlige stikkprøver på utvalgte foretak. Jfr. Ellers nye overgangsregler som er beskrevet i FG-900 og FG-910. (pkt 1.8)

4. Ny opplæring. En prosjektgruppe arbeider med kursinnhold til nye kurs basert på kravene i FG-900. I første omgang vil dette gjelde for prosjektering og utførelse/montering. Målet er å kunne starte denne opplæringen så tidlig som mulig etter sommerferien. Egen kursplan med mulighet for påmelding kommer i løpet av mai.

Spørsmål sendes per e-post til synnove.loberg@ti.no