Siste nytt fra Teknologisk Institutt 12.1.2012

Kort status i arbeidet med oppfølging av nye FG-regler per 12.1.2012:

Dere har alle ønsket å stå på mailingliste for oppdatert informasjon om gjennomføring av sertifisering i henhold til nye FG-regler for Automatiske slokkesystemer - FG-900 sertifisering av personell og FG-910 sertifisering av foretak.

Teknologisk Institutt er i full gang med å tilrettelegge både for opplæring, eksaminasjon og sertifisering. Det samarbeides tett med FG, og målet er å kunne tilby resertifisering for dagens FG-godkjente i løpet av mars. Det legges også opp til å kunne tilbys et oppfriskningskurs i forkant av resertifiserings-eksamen.

Opplegg for resertifisering med datoer og gjennomføringsprosedyrer vil bli presentert med det første.

Opplæring og sertifisering av nye innen prosjektering og utførelse vil ta noe lenger tid, men målet er å ha en gjennomføring før ferien for begge kategorier. Omfanget videre vil være avhengig av interesse/påmeldinger fra markedet.  Vårt mål er at markedet skal forstå viktigheten av å inneha og å kunne dokumentere kompetanse på disse fagfeltene. Vi vil bidra med å tilrettelegge en kvalitativ god og attraktiv opplæring. Sertifikatet skal være et «verdipapir» for innehaver. Det er dere som markedsaktører som må bidra til at sertifikatene får den attraktivitet som er nødvendig.

Dette som en foreløpig orientering.

Med vennlig hilsen
Torleif Østrem-Olsen

Teknologisk Institutt as
Virksomhetsutvikling | Norsk Gassenter
Helganesv. 41, Postboks 93, 4299 Avaldsnes
Tel: (+47) 918 13 079, faks: (+47) 52 85 62 01
E-post: torleif.ostrem.olsen@teknologisk.no
www.teknologisk.no