Kurs og eksamen

Kiwa tilbyr sertifisering og opplæring i henhold til kravene i FG-900 og FG-910.

Formålet med FG-regler er å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse for personell (FG-900) og foretak (FG-910) som skal arbeide med automatiske slokkesystemer. Reglene vil gjelde for prosjektering, utførelse og kontroll av slokkeanlegg.

For de som ønsker å være på mailingliste for mer informasjon om oppfølging av ovennevnte, send kontaktinfo til prosjektleder hos Kiwa:
Synnøve Løberg, e-post: synnove.loberg@kiwa.com

Påmelding til kurs og eksamen

Kiwa tilbyr sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystemer (sprinkler) i henhold til FG-krav (FG-900).

Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og veiledninger krever at slokketeknisk personell skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. For å imøtekomme disse kravene, har FG bidratt til at det er etablert en sertifiseringsordning. Grunnlaget er lagt i nye FG-regler for automatiske slokkesystemer (FG-900) sertifisering av personell.

Ordningen er opprettet for å sikre at slokketeknisk personell har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget, og at en kan dokumentere dette overfor kunder, myndigheter og foretak.

Grunnlaget for å bli sertifisert er relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis samt bestått eksamen i henhold til disse regler.

De ulike sertifikatklasser: 

Trinn 1: Utførende
Trinn 2: Prosjektering
Trinn 1 + 2: Kontroll

Gjennomføring

Utførende: Normert opplæringstid er 25 timer + 4 timer eksamen.

Regler Første dag som gjennomføres felles for utførende og prosjektering. Dersom denne er tatt på annet kurs kan man møte til dag to.
Utførelse Dag 2, 3 og halve 4 er det kombinasjon av teori og praksis/demonstrasjon.
Eksamen Dag 4 avsluttes med fire timers eksamen.

 Prosjektering: Normert opplæring er 60 timer + 7 timer eksamen. 

Regler  Første samling, dag 1, gjennomføres felles for prosjektering og utførende. Dersom denne er tatt på annet kurs kan man møte til dag to.
Prosjektering Første samling, dag 2, 3 og 4 er det teori og noe innlagt demonstrasjon. Undervisningen tar utgangspunkt i en prosjekteringsoppgave som alle jobber med gjennom hele kurset.
Hjemmearbeid

I mellomperioden før neste samling skal kandidatene jobbe med konkrete oppgaver som skal fremvises ved andre samling.

Prosjektering

Andre samling, dag 5 og 6 er det prosjekteringsoppgave – repetisjon.

Eksamen

Andre samling, dag 7 er det heldagseksamen på 7 timer.

Om kursstedet til Kiwa/TI

Kiwa/TI har lagt til rette for god opplæring i sine lokaler i Haugesund. Det er laget et eget øvingssenter, som vil gi deltakerne en praktisk opplæring i tillegg til den teoretiske opplæringen som kreves.