Om FG's sprinklerdatabase

NB! ESS er per mars 2020 erstattet av systemløsningen FG-kontroll.

FG har utviklet en database for registrering av rapporter etter kontroll av sprinkleranlegg og vanntåkesystemer, næring og bolig, og av prosjekteringsrapporter ved planlegging av nye sprinkleranlegg og vanntåkesystemer.

Logg inn i databasen ESS

Logg inn i FG-kontroll

Hvem kan få tilgang?

FG-godkjente foretak, brannvesen og forsikringsselskaper kan få tilgang til databasen ESS.

Riktig tariffering

Systemet er utviklet for å gi forsikringsselskapene et egnet verktøy for enkel og rask tilgang til rapportene for derved å kunne foreta en riktig tariffering av den aktuelle bygning. I tillegg har landets brannvesen tilgang til databasen ESS, for enkelt å fremskaffe kunnskap og dokumentasjon om aktuelt slokkeanlegg til bruk ved tilsyn.

Sertifiserte foretak og personell registrerer

Sertifisert personell er tildelt eget brukernavn og passord fra FG for tilgang til databasen. Dette sikrer at rapportenes innhold kun blir tilgjengelig for forsikringsselskap, brannvesen og FG-godkjente foretak.