Publisert:

Sprinkelmeldinger

Årlig sendes det ut sprinklermeldinger til FG-godkjente foretak

Du finner også 2009 utkast til kommende sprinklermeldinger. Meldingene skal gjennomgås på brukermøte 2009. Sprinklermeldingene angitt som utkast kan ikke benyttes eller legges til grunn i sprinklerarbeidet på nåværende tidspunkt