Komfyrvakt

FG listefører komfyrvakter som er testet og sertifisert iht. kravene i NEK EN 50615 og FGs regler for komfyrvakt. Komfyrvakter for ettermarkedsproduktertiltenkt installert av sluttbruker, gjelder samme produktkrav. Mer info her.