Moderne avfallsinnsamling i urbane områder

Moderne avfallsinnsamling i urbane områder 

Finans Norge: Kretsløpsøkonomi handler også om effektiv avfallsinnsamling og håndtering av avfall. KS Bedrift: Økt bruk av moderne avfallsinnsamling i urbane områder vil bidra til redusert utslipp til jord, luft og vann. I tillegg vil det minimere brann- og trafikkfaren og gi redusert støy.

KS Bedrift arrangerte 12. januar et frokostseminar om moderne avfallsinnsamling i byer og tettsteder. Befolkningsveksten vil i all hovedsak skje i tilknytning til byene, og frem mot 2050 har Statistisk Sentralbyrå et estimat opp mot 7-8 millioner innbyggere i Norge. Dette vil utfordre mange sektorer, og effektiv avfallsinnsamling blir viktig. Nedgravde avfallsløsninger vil frigjøre verdifulle arealer, bidra til mindre utslipp til jord, luft og vann og redusere brannfare og støy.

Over 60 personer fra ulike bransjer deltok. Foruten egne avfallsmedlemmer var også kommunale planleggere, arkitekter, utbyggere, politikere, bank- og forsikringsnæringen og mange flere til stede.

Mer informasjon om innholdet, presentasjon finner du på nettsiden til KS Bedrift.