Komfyrvakt

Det har fra 2010 vært krav i installasjonsnormen NEK 400 å installere fast montert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. I NEK fra 2014 er det krav om at komfyrvakter skal oppfylle standarden NEK EN 50615.

 FG listefører komfyrvakter som er testet og sertifisert iht. kravene i NEK EN 50615 og FGs regler for komfyrvakt. Komfyrvakter for ettermarkedsprodukter tiltenkt installert av sluttbruker, gjelder samme produktkrav.

Mer informasjon om komfyrvakt kan du lese på DSB sin nettside Sikker hverdag

FG-regler for komfyrvakt