Publisert:

Veileder til NEK 405-3 Tillegg B - LBK

Landbrukets brannvernkomité (LBK) har utarbeidet en ny veileder til Tillegg B "Landbruk".

Veiledningen ligger tilgjengelig på LBK's nettside.