Publisert:

Veileder til NEK 405-1 og 405-3 Tillegg B - LBK

Landbrukets brannvernkomité (LBK) har utarbeidet en ny veileder kalt "El‐kontroll næring med termografering ‐kontrollen for landbruksbygg"

Veiledningen ligger tilgjengelig på LBKs nettside.