Tilgang til FG-kontroll

FG-kontroll er navnet på databasen hvor det skal registreres kontrollrapporter for flere type sikringsanlegg.

FG-kontroll er fra 6.1.2014 klar for registrering av rapport etter utført elkontroll (bolig, næring og landbruk).

Hvem har tilgang?

Eier av elanlegget har tilgang til FG-kontroll for å ha oversikt over sine registrerte opplysninger og anledning til å bestille ny kontroll. Send e-post til fg@fgkontroll.no for å opprette tilgang.

Forsikringsselskaper og forsikringsmeglere har tilgang til FG-kontroll. Det gjelder også for forsikringsselskaper og meglere som ikke er medlem av Finans Norge. For ikke-medlemmer vil det påløpe en årlig kostnad.

Sertifisert og godkjent personell og foretak iht. FG-ordningene har tilgang til FG-kontroll. Det er kostnadsfritt.

Krav til elkontroll

Personellsertifisert i henhold til NEK 405-2 Boligforebyggende kontroll og NEK 405-3 El-kontroll næring. Foretakssertifisert i henhold til NEK 405-4.

Slik får du tilgang til FG-kontroll

Til alle sertifiserte personer og foretak iht. NEK 405-1 (termografering), 405-2 (bolig), 405-3 (næring) og 405-4 (foretak) Denne infoen er rettet til dere som ikke er registrert i forsikringsselskapenes etablerte database FG-kontroll for registrering av kontroll.

Slik får du tilgang til FG-kontroll

Til alle sertifiserte personer og foretak iht. NEK 405-1 (termografering), 405-2 (bolig), 405-3 (næring) og 405-4 (foretak) Denne infoen er rettet til dere som ikke er registrert i forsikringsselskapenes etablerte database...