Publisert:

Slik får du tilgang til FG-kontroll

Til alle sertifiserte personer og foretak iht. NEK 405-1 (termografering), 405-2 (bolig), 405-3 (næring) og 405-4 (foretak)

Denne infoen er rettet til dere som ikke er registrert i forsikringsselskapenes etablerte database FG-kontroll for registrering av kontroll.

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksettes tiltak. Forsikringsselskapene vil oppfordre sine forsikringskunder innen næring og landbruk samt privat til å gjennomføre elkontroll. Databasen FG-kontroll vil ha oversikt over utførte kontroller av sertifiserte kontrollører samt avvikslukking. Det er opplysninger i FG-kontroll forsikringsselskapene vil ta utgangspunkt i. Eier gis tilgang til sine rapporter.

Kort infosak om kontroll av elanlegg.

Mer info er tilgjengelig på FGs nettside.

Det er flere hundre sertifiserte foretak og sertifiserte kontrollører for bolig og/eller næring som har en aktiv bruker i FG-kontroll. Det er helt frivillig å ta i bruk FG-kontroll, men vi er blitt oppfordret til å orienterer om FG-kontroll og tilgangsmuligheten til alle sertifiserte.

 Til foretak og personer som ønsker en brukertilgang i FG-kontroll gis dette når følgende info (punkt 1-4) er sendt til fg@fgkontroll.no:

1.Firmaets navn

2.Firmaets organisasjonsnummer

3.Navn og e-post til hver enkelt person som skal registreres.

4.Kopi av sertifiseringssertifikat iht. 405-1 og/eller, 405-2 og/eller 405-3 og/eller 405-4. Kopi av lommesertifikat er også tilstrekkelig.  

5. Attest for registert foretak i Elvirksomhetsregisteret.

Inntil videre er det en streng tilgangskontroll til FG-kontroll som fører til at nevnte dokumentasjon må sendes inn. Det handler også om å vite at du/dere ønsker tilgang. Det er kostnadsfritt å være registrert og benytte FG-kontroll. Ved stor pågang for registrering vil det gå noen dager før brukertilgangen blir opprettet.  

Etter at tilgang er gitt vil det bli sendt ut mer info om bruken av FG-kontroll og kontrollordningen med avvikslukking.