Sjekklister og kontrollklasser

Sjekklister er et hjelpemiddel for å sikre at kontrollen dekker hva som minst må gjennomgås ved en kontroll.

Kontrollklasser må følges.

Sjekklistene er kun en anbefaling og kan benyttes som en veiledning. Sertifisert personell må selv sikre at kontrollene utføres forskriftsmessig og iht gjeldende regler.

Vi vil ikke publisere sjekkliste veiledning for brannforebyggende elkontroll bolig da denne finnes som et tillegg i normen. 

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg: Når det gjelder hva som skal kontrolleres er minimumsomfanget beskrevet i NEK 405-20:2020.

Sjekkliste for kontroll av landbruksbygninger må kjøpes hos Standard Norge.

Link til nettsiden hos Standard Norge: i NEK 405-3:2018/Tillegg B:2017 

Kontrollklasser elkontroll, utgave 6 (16.9.2020)