Sertifiserte foretak og kontrollører for elkontroll

Sertifiserte foretak og kontrollører blir listeført hos sertifiseringsorganene Nemko og DNV. Vi oppfordrer alle til å bli registrert i FG-kontroll, da dette er databasen hvor forsikringskunder velger sin kontrollør.

Det er ingen automatikk mellom sertifiseringsorganene DNV GL / Nemko og registrering inn i FG-Kontroll. For å bli registrert som sertifisert elkontrollør eller oppdatere sertifisering må det sendes en kopi av sertifiseringen inn til vår e-post adresse: fg@fgkontroll.no

 

Foretak og kontrollører som er registrert og bruker FG-kontroll

Nemko sin listeføring av foretak og kontrollører

DNV GL sin listeføring av foretak og kontrollører