FG-seminar om elkontroll 19. april 2016

Seminaret om elkontroll ble holdt 19. april 2016 med 85 deltakere som i all hovedsak er personer som er sertifiserte for elkontroll i henhold til normene fra Norsk Elektroteknisk Komitè (NEK) og forsikringsansatte. Det var godt engasjement og gode innspill.

Program for FG-seminar for elkontroll 19.4.2016

Møteleder Arild Gunnar Tømte, Gjensidige, startet dagen etter fulgt av Hildegunn Bjerke, Finans Norge som ønsket velkommen.

"Termografering make sense", sa Karlsen fra J. Karlsen Gartneri. Han startet å termografere sitt mange måls gartneri for 5-6 år siden, og opplever at det er blitt færre avvik. Han fortalte om sitt bevisste forhold til brannsikkerhet og har også erfaring med brann og branntiløp. Det prioriteres å sende flere ansatte enn nødvendig på HMS-kurs, varme arbeider mv. for å skape bredere forståelse. Les mer om J. Karslen Gartneri på deres nettside.

Gunnar Flataukan, Elsikker, var tydelig på hva som forventes i neste versjon av FG-kontroll. Bondelagsartikkel som gir god info om hva kontrollen skal inneholde og et normalt tidsforbruk.

Jan Berggren, Elektriska Nämndens verksamhet hos Brandskyddsföreningen, orienterte om hvordan dette gjennomføres i Sverige. Han har lang erfaring også fra landbrukssegmentet. Elektriska Nämnden startet i 1925. Uppdraget er å fremme elsikkerhet for personer og eiendommmer mot skader som kan oppstå. Det er besiktingsplikt som en del av forsikringskravet. Det er 214 + 19 besiktningspersoner.  

Hvordan å være en god termografør? Gunnar Flataukan, Elsikker fortalte fra sin hverdag. VIktig å starte kontørka, lage julaften i huset mv. for å ha høy belastning når det utføres termografering. Termografering av elanlegg er ingen mirakelkur alene, for å redusere antall elrelaterte branner. Det må være holdningsskapende arbeid, sikkerhetstips mv.

Kjell Bechmann-Pedersen, Eika og Erik Gjestvang, Gjensidige. Sammen gjør vi en innsats for samfunnet. Bolighuset og kårhuset er like viktig som landbruks-/driftsbygningen. Byggene som er i bruk skal kontrolleres. Det var fokus på sjekklisten. Den må oppdateres og inneholde mer om termografering.

Leif T. Aanensen, NEK, orienterte om deres virksomhet. NEK 405 er en juvel som er blitt oppdaget! Standard materiell og utstyr er ikke egnet for en driftsbygning. NEK 400 landbruk er det egentlig ikke behov for, men den har en misjon ved at det er så mange valg som skal gjøres. Leder av NK-komiteen for NEK 400 har sagt at det store problemet er at anleggene ikke prosjekteres. Dere har en viktig rolle med å kvalitetessikre at normen er oppfylt. 25 milliader investeres det årlig i elektriske anlegg, som bør føre til kontroll for 1-2 milliarder i kontroll. Det er et stort potensiale der ute.

NK 219 som forvalter NEK 405 har fire nye nyheter. 1. NEK 405-0 som er en kravspesifikasjon for at boligeier kan gjøre ettersyn med egen elektrisk installasjon. Boligeier må mobiliseres, da vil motivasjonen for sertifisert kontroll øke. 2. LBK-invitasjon om å utvikle tillegg til NEK 405-3 for å sikre god elkontroll i driftsbygninger. 3. NEK 405-10 for elkontroll av fiske, fangst- og lastefartøy. DSB har tenkt å legge ned sin ordning for at NEK sin skal benyttes. Det betyr et nytt område for kontrollørene. 4. Henvendelse til DSB om eiers plikter om ettersyn og vedlikeholdsplikt.

Samarbeidprosjekt mellom NEK og DSB som er å kartlegge utfordringer og håndteringer av risiko ved produksjon, overføring, distribusjon eller bruk av elektrisk energi. Utredning skal sette elsikkerhet i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperpektiv.

NEK 400 Landbruk ble lansert 29.2.2016. Et frivillig tilvalg for bønder og gartnerieiere som ønsker et høyere sikkerhetsnivå og et sterkere fokus på levetidskostnader. Den er utviklet sammen med landbruksnæringa og NEK ser for seg at de drar i sin retning for sitt område og at NEK holder i det for elnæringen.  

John Henrik Leere, Norsk Elektro-Kontroll, fortalte om utfordringer i landbruket. Det ble vist mange eksempler.   

Fred Nilsen, SpareBank 1 Forsikring, orientert om landbrukskurset og mulige endringer.

Gudbrand Eggen, datautvikler, og Hildegunn Bjerke orienterte om statistikk og prioriteringer og innspill til forbedringer av FG-kontroll.

Arild Tømte avrundet med å overrekke Odd Rød en vakker blomst som takk for sin ståpåvilje - hadde det ikke vært for hans innsats ville ikke elkontroll vært organisert som i dag.

Takk til programkomiteen og takk for alles fremmøte! Vi tar sikte på et nytt seminar april 2017.

Meld i fra om du ønsker informasjon om systemer for utarbeidelse av kontroller.

Meld i fra om du ønsker å være med i en brukergruppe for testing/utvikling av FG-kontroll.