Kurs for elkontroll landbruk og gartneri

Det er spesielle utfordringer med elektriske installasjoner både i driftsbygninger og gartneri. En evaluering av en del gjennomførte kontroller i slike bygninger viser behov for en tilleggsopplæring for å sikre jevnere kvalitet på kontroller og slik at alle alvorlige avvik blir avdekket ved kontroll.

Landbrukets Brannvernkomite,  der de mest aktive forsikringsselskapene for dette kundesegmentet er representert, har derfor utarbeidet en kursskisse og krav til kursholder som ønsker å tilby slik opplæring.

Kurset tilbys som tilleggsopplæring for de som er sertifisert for Elkontroll Næring NEK 405-3, og som ønsker å gjennomføre kontroller i landbruk og gartneri. Kursvarighet er en dag med en an avsluttende dokumentering av kunnskap på 20 spørsmål. 75 % rett svar gir bestått.

Selskapene som forsikrer landbruk og gartneri vil foreslå for sine kunder at de benytter kontrollører som har dokumentert kunnskap om landbruksbygg, for å sikre jevn og høy kontrollkvalitet. Det lages egen listeføring i FG-kontroll av de som har bestått.  

Kursopplegg og planlagte kurs vil bli presentert på nettsiden til LBK, www.lbk.no.