Publisert:

Info til eier av sikringsanlegg - elkontroll

Databasen FG-kontroll er forsikringsselskapenes databaseløsning, som administreres av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk. FG-kontroll benyttes av forsikring for å sjekke om det er utført kontroll og status på anleggene med registrering i systemløsningen. 

Hvem kan utføre elkontroll: De norske normene NEK 405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 og NEK 405-4 beskriver krav til kompetanse hos de kontrollørene som kan utføre kontroll av elektriske anlegg, termografører og til foretaket de er tilknyttet. NEK-normene fører frem til sertifisering. Forsikringsselskapene setter krav om sertifisering både av kontrollørene, termograførene og foretakene. 

Hvem registrerer kontrollrapporter og avvikslukking inn i FG-kontroll : Kontrollforetaket som foretok kontrollen skal registrere kontrollen inn i systemløsningen. Dersom det avdekkes feil og mangler som må rettes, må eier sørge for at dette utføres via godkjent installatør. Eier må sørge for at  avvikslukkingsrapporten sendes til elkontrolløren som tok første kontrollen. Kontrolløren vil registrere avvikslukking i FG-kontroll. 

Når du mottar varsler fra FG-kontroll etter du har hatt kontroll eller lukket avvik på anlegget: Årsaken til at man mottar varsler fra FG-kontroll etter en kontroll allerede er utført eller avvik er lukket: det er ikke registrert inn elkontroll eller avvikslukking inn i systemløsningen. Det kan også skje at det er registrert duplikat av adresser i systemløsningen som trigger feil varsler. I disse tilfeller må vi (FG) få tilbakemelding om dette for å slette dobbelt registreringer.

Hvem mottar varsler: Eier, forsikring og kontrollforetaket som står oppført mot elanleggene vil motta automatiske varsler fra systemløsningen. Dette gjelder varsel om publisert kontroll, avvikslukking og varsler når det nærmer seg kontroll eller når avvik ikke er lukket. Når kontrollintervall går over tiden og anlegget går i rød status, vil automatiske varsler stoppe. 

Ved spørsmål om krav til kontroll, intervall mv. må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Nyttige lenker:

Tilgang til FG-kontroll

Informasjon om elkontroll til forsikringskunder

Søke etter sertifiserte kontrollører