Trådløse røykvarslere (EN 14604)

Listeførte FG-produkter i denne produktgruppen finner du ved å klikke på lenken under.

Skal du søke etter andre produkter må du gå tilbake til FGs nettside eller direkte til hovedsøket.

Byggeteknisk forskrift (TEK17) med veiledning stiller krav at røykvarslere skal være tilknyttet strømnettet og ha batteribackup. Anlegg etter regler for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav gitt i byggeteknisk forskrift (TEK17).
 
For detaljerte krav til trådløse røykvarslere, henvises det til FGs regler - nordisk produktregistrering.