Trådløse røykvarslere (EN 14604)

Trådløse røykvarslere i FG-godkjente innbruddsalarmanlegg for boliger.

Byggeteknisk forskrift (TEK17) med veiledning stiller krav at røykvarslere skal være tilknyttet strømnettet og ha batteribackup.  

Anlegg etter regler for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, tilfredsstiller krav gitt i byggeteknisk forskrift (TEK17).

For detaljerte krav til trådløse røykvarslere, henvises det til FGs regler - nordisk produktregistrering.