Publisert:

Sertifikatkurs i brannalarm

Prosjektering, installasjon kontroll og vedlikehold av et automatisk brannalarmanlegg skal utføres av et sertifisert foretak med sertifisert personell. En sertifisering fra et akkreditert sertifiseringsorgan vil kunne være en slik dokumentasjon.

Teknologisk Institutt tilbyr kurs og eksamen.

Videre spesifiserer NS-3960 krav om godkjenning av en installasjon vil være tilfredsstilt av blant annet:

  • Anlegget er prosjektert og dokumentert etter NS-3960
  • Prosjektering utføres av et sertifisert foretak, eller at prosjekteringen er kontrollert av ett godkjent sertifisert foretak
  • Installasjonen utføres av et sertifisert foretak, eller at ett sertifisert foretak er ansvarlig for installasjonen.