Brannalarmkonsulenter

Betegnelsene ”Brannalarmkonsulent” og ”Brannalarmfirma” fases nå ut.

De nye ”Regler for automatiske brannalarmanlegg” utgitt 1.9.2007 deler foretakene inn i 4 godkjennelsesområder som følger:

  • Prosjektering av brannalarmanlegg
  • Kontroll av prosjektering av brannalarmanlegg
  • Utførelse og installering av brannalarmanlegg
  • Kontroll av utførelse og installering av brannalarmanlegg

Foretak godkjent etter det gamle 1986-regelverket må innen 1.1.2009 sørge for å overføre sin godkjennelse til ett eller flere av de aktuelle godkjennelsesområdene.

Se vedlegg 8 i Regler for automatiske brannalarmanlegg for mer informasjon.